Duurzaam Ondernemen

Er wordt gesproken van duurzaam ondernemen wanneer de onderneming bij het uitvoeren van de kerntaken ook rekening houdt met het milieu en de sociale context. Worldwood streeft hieraan te voldoen en erkent daarmee dat het een verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het milieu, de klanten, de leveranciers en het personeel om haar handelsactiviteiten te baseren op goed beheerde bossen.

We zijn bevoegd om FSC®- en PEFC™-hout te verhandelen, gecertificeerd onder FSC SCS-COC-001995 en PEFC SCS PEFC/COC-006891. Deze certificering wordt jaarlijks geëvalueerd.

Met het opnemen van Lignia Yacht en plantage Teak in ons assortiment hebben wij daadwerkelijk een grote stap voorwaarts gezet in ons streven naar duurzaam ondernemen.

Downloads