Duurzaamheid

Home/Over ons/Duurzaamheid

Worldwood b.v. erkent dat het een verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het milieu, de klanten, de leveranciers en het personeel om haar handelsactiviteiten te baseren op goed beheerde bossen. Sinds jaren verplicht Worldwood b.v. zichzelf ertoe al haar hout in te kopen bij bronnen met een minimaal wettelijk risico en die de voorkeur geven aan duurzaam beheerde bossen. Worldwood b.v. erkent dat een geloofwaardige onafhankelijke certificering van bossen en een certificeerde controleketen zekerheid bieden dat het hout van legale en goed beheerde bossen afkomstig is. Worldwood b.v. is bevoegd om FSC®- en PEFC™-hout te verhandelen, gecertificeerd onder FSC SCS-COC-001995 en PEFC SCS PEFC/COC-006891.

Sinds de strenge invoering van EUTR-richtlijn heeft Worldwood b.v. een stelsel van zorgvuldigheidseisen opgesteld en geïmplementeerd ten einde het risico van sourcing en inkoop van hout uit illegale bronnen te minimaliseren. Double Helix, een onafhankelijk certificeringsinstanties, heeft geattesteerd dat Worldwood b.v. de EUTR-richtlijn eerbiedigt en voldoet aan de verplichtingen opgelegd in de EUTR-Verordening. Worldwood b.v. betreurt ten zeerste dat blijkbaar nog steeds illegaal hout in de keten wordt gebracht, dit ondanks alle strikte procedures en alle benodigde officiële documenten. Mochten marktspelers in de keten, waarvan Worldwood b.v. afneemt, illegaal hout verhandelen dan zullen we daar volledig afstand van nemen en stoppen met de inkoop van deze marktspelers.

Meer informatie nodig?

 +31 (0)10 521 21 55

 info@worldwood.com

@WorldwoodNL

Neem contact op