Inhoud
Hoewel Worldwood ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Worldwood niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Worldwood kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Worldwood accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Worldwood kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Worldwood geen invloed heeft. Worldwood kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Worldwood zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Worldwood zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Disclaimer e-mail
The General conditions of sale of the VVNH (Netherlands Timber Trade Association) with arbitral stipulation, as filled with the district court of Lelystad. Are applicable. A copy of these conditions will be send to you free of charge at your request. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de VVNH met arbitraal beding, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Lelystad. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u indien gewenst kosteloos toe. This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. Worldwood BV(including its group companies) shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. Worldwood BV (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.